Nieuwsbrief niet leesbaar, klik hier
Nieuwsflits

Percentage werkkostenregeling 2014: 1,5%

Op Prinsjesdag is het nieuwe belastingplan 2014 vastgesteld.  De verwachting was dat op Prinsjesdag  ook bekend zou worden gemaakt welke wijzigingen zouden worden doorgevoerd in de werkkostenregeling. Echter in het belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen zijn geen wijzigingen opgenomen wat betekent dat de regeling blijft zoals deze nu is vastgesteld.
Dit betekent dat u 1,5% van het fiscale loon moet gebruiken om de vrije ruimte van de werkkostenregeling vast te stellen voor 2014. 

In eerdere informatie naar onze klanten zijn wij uitgegaan van het voorlopige percentage van 2,1%.
Klanten die al bij ons aangegeven hebben aan de werkkostenregeling deel te willen gaan nemen per 1 januari 2014 ontvangen van ons nieuwe informatie waarbij rekening is gehouden met het vastgestelde percentage van 1,5%.
Klanten die al deelnemen aan de werkkostenregeling adviseren wij voor volgend jaar rekening te houden met het vastgestelde percentage en hier eventueel het beleid c.q. de arbeidsvoorwaarden op aan te passen.

Voor vragen over de werkkostenregeling kunt u contact opnemen met uw adviseur PSA.


Nieuwsbrief opzeggen